Friday, August 26, 2011

合和實業 公布6月止年度

From AAstocks

合和實業<00054 .hk="">公布6月止年度,收入69.73億元,按年增加59%。錄得純利增長16%55.76億元,每股盈利6.36元,末期息58仙,增派4仙,另特別末期息45仙,全年共派息148仙。扣除出售樂天峰11億元已變現純利,派息率56%

本月22日止,共售出45個樂天峰住宅單位,平均呎價25,200元,僅餘31伙可供出售,集團將繼續有秩序推售,並計劃於2012上半財年,推出年度內落成之部份合和新城單位進行預售

----------------------------------------------------------------------------------------------


哈哈, 將會收7000大元 (因為我有7000), 總算有少少安慰

No comments:

Post a Comment