Tuesday, March 24, 2009

DOW 爆升 497點

今晚DOW 爆升 497點, 收 7775, 升6.84%, 明早港股有好戲看, 個的人買左 put 輪, 熊証就...................

Tuesday, March 17, 2009

中國風電 182 突然公佈將50%股權賣比中電

今日, 中國風電 182 突然公佈將50%股權賣比中電 002, 如下:

____________________________________________________
阿思達克財經網新聞
中國風電<00182 .hk="">引入中電<00002 .hk="">成立合營
2009年3月17日   10:40:20 a.m. HKT, AAFN

中國風電<00182 .hk="">公布,透過向中電<00002 .hk="">出售於中國風電發展50%股權之方式成立合營,完成後各持股50%。

代價為1.013億元,中電將以現金支付,倘未能以現金支付,須於09年4月底前連同按年利率9%計累算利息支付。出售收益約1990萬元,所得淨額擬用作發展風電業務營運資金。

中國風電發展分別持有阜新聯合及阜新申華49%權益,兩公司主要從事於中國開發、興建及經營風力發電設施,擁有之風電場設施預期合併設計裝機容量為9.9萬千瓦,將於今年落成。(ia/d)

阿思達克財經新聞組
_____________________________________________________

希望中國風電美好的未來好快出現. 今天中國風電收$0.27.

Thursday, March 12, 2009

星期一到今天非常沉悶

由星期一到今天非常沉悶, 落又唔落, 上又唔上, 但美股昨天已大升5%, citi 升30%. 今晚美股已升破7100點, 有成3.5%.  大陸同香港呢幾天都冇乜點上落. 除權係後的匯控 $36收.

Monday, March 9, 2009

匯控在最後幾秒被插落 $33

今天匯控在最後幾秒被插落 $33, 實太誇張! 大戶的行為實在離譜!

我手上只有6十幾股碎股, 所以對我影響不大.