Saturday, April 24, 2010

跳出三界外, 不在五行中 (財務自由)

凡人, 總相跳出打工輪迴, 為自己的自由, 理想生活而努力, 不停的用力工作, 向上爬, 大部份我見的前輩, 到退休都為錢而煩惱. 努力工作, 有錯嗎? 為了改善生活, 而努力工作, OT, 星期六, 日的薪OT, 也只為了自己不成為公司員工的最差一, 也只為了成為不被炒的一個, 沒有了和家人的時間, 沒有了自己的時間. 究竟我們奮鬥的目標是不是騾仔前面, 騾夫放於的大蘿白? 我們的心眼是否被蒙閉了, 被老板所說的"更美好生活, 更高人工, 更多權力"美言所閉塞了. 這些說話此乎被曲解了, 是理所當然的!


原來財務自由很簡單, 如果有人能以$3,999 而生存, 那什麼樣的投資回報有$3,999? 原來$1,000,000 X 5%回報, 就有每月$4,100的現金流了, 那自由了!  當然沒有一百萬之前, 都要為錢而工作, 但是我們的目標是財務自由, 而不是老板為我們定下的目標.  現在的公司賺了錢, 會分給你嗎? 不覺得. 就算那年賺了很多錢, 老板也會說明年生意難做, 不會加太多人工. 賺少了就更加理直氣壯的說沒人工加.

所我要跳出三界外, 不在五行中, 我不是想死, 因為:

三界為: 勞工界, 資界, 政治界


五行為: 零售業, 服務業, 旅遊業, 制造業, 專業

各位都要努力.

Saturday, April 17, 2010

吸引力法則

我很想財務自由, 我要財務自由, 我會財務自由, 我一定會財務自由.  我有一百萬了, 我有二百萬了, 我有三百萬了, 我有一千萬, 我一定會有一千萬.

Saturday, April 10, 2010

百萬富翁人數 與 財務自由人數

百萬富翁人數, 大都知是什麼, 但百萬富翁能否財務自由? 如果得一百萬, 又不懂投資都難以財務自由. 所以未來幾年, 可能會有財務自由人數的統計都唔定.  如果有些人每月的支出比我更低, 例如一萬元, 就更容易財務自由添, 如果有人3,999都可以生存, 咁只要更少資產都可以財務自由, 但3,999的生活質數就沒有什麼娛樂了.

其實一個人生活簡簡單單, 根本唔需要好多錢. 我曾經在地鐵聽過兩個年青人對話, (手提電話要兩三個月就要換新型號!)  話咁仲得了! 咁咪係等同電話商打工?! 養活電話商.