Saturday, April 10, 2010

百萬富翁人數 與 財務自由人數

百萬富翁人數, 大都知是什麼, 但百萬富翁能否財務自由? 如果得一百萬, 又不懂投資都難以財務自由. 所以未來幾年, 可能會有財務自由人數的統計都唔定.  如果有些人每月的支出比我更低, 例如一萬元, 就更容易財務自由添, 如果有人3,999都可以生存, 咁只要更少資產都可以財務自由, 但3,999的生活質數就沒有什麼娛樂了.

其實一個人生活簡簡單單, 根本唔需要好多錢. 我曾經在地鐵聽過兩個年青人對話, (手提電話要兩三個月就要換新型號!)  話咁仲得了! 咁咪係等同電話商打工?! 養活電話商.

No comments:

Post a Comment